Falska Globalknivar och kopiorRea på knivar & tillbehör!


Cervera.se

Pågående kampanjer från Global


Bagaren&kocken.se


 
Ofta är falska Globalknivar oemotståndligt billiga ca 50% under ordinarie priser för den äkta varan. Kopior av Globalknivar innehåller ett helt annat stål och är inte tillverkade på samma sätt och slipas med andra metoder. På ytan, visuellt ser köksknivarna mycket äkta ut och det är inte lätt att skilja kopian från orginalet.

Falska Globalnivar och snyltande varumärkes namn
Global är ett EU-registrerat varumärke. Vissa förfalskade produkter har helt enkelt bara kopierat det skyddade varumärket. Andra reproduktioner kan märkas med ”Global Chef” eller ofta ”Global professionell”. Dessa falska varumärken har inget samband med äkta Globalknivar trots att alla ansträngningar har vidtagits för att få den kopierade och falska
Globalkniven att accepteras och säljas som en äkta.

Vad är en förfalskning?
Förfalskning är ett avsiktligt användande av ett falskt varumärke som är identiskt med eller i huvudsak likt orginalet intill förväxling. Förfalskning stjäl identiteten från det äkta varumärket och lurar konsumenten på ett antal områden. Varumärkesförfalskning ses av många som ett brott utan offer förutom giriga storföretag men den uppfattningen kunde inte vara mer inkorrekt. Produkten är skapad utan någon part som tar juridiskt ansvar för de saker som rör produkten, tex;

  • Säkerheten för de som tillverkat varan.
  • Att inte förbjudna kemikalier används vid produktion till produkten.
  • Att inte barn eller slavar i någon form deltagit i produktionen.
  • Om konsumenten skadas av produkten pga tex fel på varan finns ingen juridisk motpart.
  • Om skada uppstår pga kemikalier som finns i produkten är det svårt att ta reda på vilka dessa är då ingen äkta innehållsförteckning finns på falska varor.

Varför ska jag inte köpa förfalskade produkter?
Förfalskade, plagierade och kopierade varor kan försätta din allmäna säkerhet i fara. Saker som är svåra att överblicka kan medföra fara för dig eller göra dig till en sponsor av verksamhet där barn uttnyttjas som slavar i tex produktionen av den falska varan. Till sin natur hör att förfalskade varor producerades mycket billigt utan någon hänsyn till natur eller säkerheten för arbetarna i produktionen eller för slutanvändaren. Produkterna utsätts inte för de rigorösa tester och förfaranden som välrenommerade tillverkare är skyldiga att utföra sina produkter.

Förfalskningar är idag en mycket stor affärsverksamhet
Det finns en enorm kostnad globalt i förlorade intäker pga av förfalaskningar. Skadorna finns på flera plan och ofta tas ingen hänsyn till förlorade seriösa arbetstillfällen pga förfalskningar. Dessutom förloras skatteintäkter i flera nivåer och inte minst från de förlorade arbetstillfällena och uteblivna intäkter som hamnar hos förfalskarna. Moms är en annan stor förlorad intäktskälla.

Tyvärr används vinster från försäljning av falska varor ofta till annan kriminell verksamhet. Ofta är det annan ekonomisk brottslighet som ligger nära tillhands som arbetskraft trafficking och narkotikahandel. Myndigheterna kommer inte åt varumärkesförfalskarna på ett tillräckligt effektivt sätt. Det finns dock ett stort hot
mot förfalskarmaffian – Du! Om du väljer att köpa tex äkta istället för falsk Global knivar är du en del av brottbekämpningen!